Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Forskningsgrupper

Forskningsaktiviteten ved Institutt for politikk og forvaltning er organisert i forskningsgrupper. Disse gruppene arrangerer forskningsseminar, studentseminarer, gjesteforelesninger og andre aktiviteter innenfor sine tematiske felt.