Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for politikk og forvaltning

Lara Barbosa Quadros Côrtess bilde

Lara Barbosa Quadros Côrtes

Rådgiver, Koordinator for UiB-CMI Centre on Law & Social Transformation (LawTransform)

Institutt for politikk og forvaltning

  • +47 55 58 24 42
  • +47 46 64 69 46

Lara.B.Cortes@uib.no

Vilde Dybwiks bilde

Vilde Dybwik

Førstekonsulent, Studiekonsulent

Institutt for politikk og forvaltning

  • +47 55 58 36 38

vilde.dybwik@uib.no

Marthe Kalleklevs bilde

Marthe Kalleklev

Seniorkonsulent, Internasjonal koordinator, Studiekonsulent lektorprogram i sosiologi

Institutt for sammenliknende politikk

  • +47 55 58 90 30

m.kalleklev@uib.no

Mona Machrouhs bilde

Mona Machrouh

Seniorrådgiver, Senter- og prosjektkoordinator

Klinisk institutt 1

  • +47 55 58 91 11

mona.machrouh@uib.no

Irene Nesfossens bilde

Irene Nesfossen

Førstekonsulent, Innkjøper (bestilling-til-betaling)

SVF

  • +47 55 58 24 49

irene.nesfossen@uib.no

Håkon Solheims bilde

Håkon Solheim

Rådgiver, controller

SVF

  • +47 55 58 54 10

hakon.solheim@uib.no