Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Informasjon til ansatte ved Griegakademiet

Arbeidsstøtte for ansatte ved GA

Her finner du informasjon og lenker som er nyttig for deg som er ansatt ved eller tilknyttet Griegakademiet - Institutt for musikk.

Hovedinnhold

Reiser / forskudd

Reiser for ansatte ved UiB

Bestilling av reiser

Forsikring under reisen

Kredittkortavtalen til ansatte ved UiB

Reiseregning for eksterne; gjestelærere etc.: lenke kan ikke deles….

Hjelp til utfylling av reiseregning Se under fanen ANSATTE

Statens reiseregulativ, info om satser etc.

Reiseoppgjør

Avviksmelding

HMS-avvik er uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.

- Avviksskjema hentes i ekspedisjonen eller fra UiBs nettsider
- Avviksskjema fylles ut og leveres i ekspedisjonen eller til leder.

Et elektronisk skjema er under utarbeidelse.

Fravær

Ved fravær og sykdom send tekstmelding til 4654 7805 (mobiltelefon i ekspedisjonen). Det er viktig at meldingen innholder informasjon om eventuell undervisning som utgår; emne, tid og sted og eventuell nytt tidspunkt for undervisningen. Oppgi også varighet på fraværet der det er mulig.

På første arbeidsdag etter sykdom skal fraværet registreres i Paga (egenmelding eller sykt barn/ barnepasser (under 12 år)). Om det foreligger legeerklæring skal denne leveres / sendes ( i utfylt og signert stand) til Anette Andersen så snart som mulig.

Anette Andersen v/ Griegakademiet - Institutt for musikk
Lars Hillesgt. 3
5015 Bergen

Personalportalen (Paga)

Paga er Universitetet i Bergen sitt webbaserte lønns- og personalsystem.

Når du logger deg på Paga vil du få tilgang til dine lønn og personalopplysninger. Du kan bl.a.

 • se din egen lønnsslipp
 • fylle ut skjema på nettet (permisjonssøknader o.l)
 • legge inn data på pårørende
 • sjekke feriestatus
 • registrerer reiseregninger.
 • registrere egenmelding når du har vært syk eller hjemme med sykt barn (under 12 år).

Mer informasjon om Paga.

(Ved å velge i menyen under Ansatt får du frem informasjon om hvordan du skal registrere i de forskjellige skjemaene og relevant regelverk i forbindelse med dette.)


Pålogging til Paga via ansattsidene på UiB. Anbefaler å bruke Explorer som nettleser

Utbetalinger

 

Fakturaadresse

Faktura til Griegakademiet sendes:

Universitetet i Bergen
Felles fakturamottak
Ansvarssted 183000
Postboks 7800
5020 BERGEN

Elektronisk faktura i EHF-format sendes via Peppolnettverket. Efakturaadressen til UiB er: 9908:874789542

OBS!! Enkeltmannsforetak (ENK) skal sende faktura til:

Universitetet i Bergen
Griegakademiet - Institutt for musikk
Postboks 7805
5020 Bergen

Eventuelt elektronisk til: post@grieg.uib.no

Bevertning

All bevertning av gjester skal forhåndsgodkjennes av instiuttleder eller administrasjonssjef.

All bevertning krever vedlagt deltagerliste (se i høyre marg).

Bestillinger

Gjestelærere

Ønsker du å invitere en gjestelærer til Griegakademiet? Da er det en del ting du må huske

 • Avklar med instituttleder
 • ikke avtal faste honorar / summer
 • Utenlandske gjestelærere krever spesiell oppfølging
 • Skattekort?  Ved opphold over 3 dager må utenlandske gjestelærere selv møte opp på skattekontoret for å få D-nummer og skatte- / frikort
 • Det tar lang tid å få utbetalt honorar - viktig at inviterte blir informert om dette.

Verneombud

Verneombud på Griegakademiet 2015 - 2016 er Birthe Berven Dahle. Varaverneombud er Simon Gilbertsen.

Mer informasjon om verneombudene ved UiB

CRIStin

CRISTIN (Current Research Information System In Norway) er en oppfølger av databasen FRIDA (Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelig arbeid) og er en database for registrering av forskningsaktivitet ved universitet og høgskoler.

Forskerne registrerer publikasjoner og annen forskningsaktivitet samt formidlingsaktivitet i databasen. Det anbefales å registrere fortløpende.

«Poenggivende publikasjoner» er en betegnelse som ofte brukes på noen poster. Betegnelsen refererer til det «tellekant»- systemet som ble tatt i bruk fra og med budsjettåret 2006. 

«Tellekanter» er populærbetegnelsen på systemet som brukes til å måle forskningsaktivitet på institusjonsnivå i form av dokumentert vitenskapelig publisering. Systemet inngår som en av fire indikatorer i den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler mellom lærestedene.
Vitenskapelige publikasjoner i form av vitenskapelige bøker, vitenskapelige artikler i tidsskrift og vitenskapelige artikler i antologier gis poeng etter et system.


Publikasjoner som regnes som vitenskapelige utfra kriteriene rapporteres fra CRISTIN til NSD. Hvilke forlag og tidsskrift som regnes som vitenskapelige finner man ved å gå inn på denne siden. (For å finne publiseringskanaler (forlag/tidsskrift) som regnes som vitenskapelige etter kriteriene kan man på refererte side gå ned til «subject area». I rulleteksten finner man aktuelt fagområde. Klikk deretter på «search»).

Innloggingsbildet til CHRIStin

Rombooking

Rom
Her sjekker du ledig romkapasitet: (Viktig FØR du sender bookingforespørselen): Romoversikt
 Velg bygning – deretter Velg rom.

Her sender du mailen om ønsket rombooking: post@grieg.uib.no

4 ting som må med i mailen:

 •  Dato, tidsrom og ønsket rom.
 • Hva skal rommet benyttes til?
 • Hvor mange personer?
 • Kommer det eksterne personer/evt hvor mange eksterne. (gjelder all rombooking uten GA-ansatt til stede)


Bookinger blir effektuert fortløpende, men i travle tider må en ta høyde for 2 dagers behandlingstid.
Bookingen blir automatisk bekreftet via mail når den er lagt inn.

Undervisning / booking over 3 timer
Undervisning og bookinger over 3 timer sendes direkte til timeplanlegger:

Eystein Kvam

Sebra

Sebra - sentral brukeradministrasjon- gir ansatte og studenter tilgang til UiBs IT-systemer. Alle ansatte må være registrert i Sebra for å få brukerkonto med eget brukernavn og passord, samt tilgang til nøkkelkort og rombooking.

Startsiden til Sebra

Personsider

Den enkelte ansatte har selv ansvar for informasjonen på egen personside. Sidene er lett å redigere og blant de mest populærer søkene på UiBs nettsider. Alle ansatte oppfordres til å holde egen personside oppdatert og aktuell.

 • Kompetansefelt
 • forskergruppe
 • prosjekter
 • hjemmeside
 • arbeidsfelt
 • kontaktinformasjon
 • bilde
 •  

Hvordan redigere personsidene

Skjemaoversikt

Skjemaoversikt

Eksempler på skjema du finner her:

Refusjon av utgift

FOU- prosjekter