Hjem
Det humanistiske fakultet
Ludvig holberg

Hele Holberg online

Ludvig Holbergs samlede verker ligger nå ute digitalt, gratis tilgjengelig for alle.

Tegning av Ludvig Holberg
Ludvig Holberg (1684-1754)

Hovedinnhold

Komedier og essays, historieverk og sakprosa – Ludvig Holbergs litterære produksjon er omfattende og variert. Holberg var både forfatter og akademiker, og arbeidene hans brakte opplysningstidens ideer og tanker til landet på begynnelsen av 1700-tallet.

– For første gang foreligger Holbergs samlede forfatterskap i en digital og tekstkritisk utgave, sier en stolt prosjektleder Gunnstein Akselberg, som endelig kan klippe snoren for et nytt og nyttig verktøy.

Ludvig Holbergs Skrifter er resultatet av et stort samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i København, et arbeid som har tatt 7 år. Akselberg tok initiativet til prosjektet ved UiB, stod for de innledende rundene, og har ledet den norske delen av prosjektet siden starten.

Gamle verk, nye muligheter

– Poenget med den digitale versjonen er ikke bare å kunne lese Holberg på skjerm, men alle de mulighetene som digitaliseringen av verket gir, sier Eiliv Vinje, hovedredaktør for den norske redaksjonen. 

Tekstene er utstyrt med innledninger, tekstkritiske noter, ordforklaringer og saklige kommentarer, og de kan sorteres både kronologisk, alfabetisk og etter sjanger. Alle sidene er dessuten koblet opp mot en faksimile av førsteutgavene.

– En viktig del ved digitalutgaven er søkefunksjonen. Den gjør det mulig å finne raskt frem både i Holbergs tekster og i kommentarmaterialet. En kan også slå opp ord og formuleringer i Holberg-ordboken som det er lenke til i visningen, forteller Vinje.

– Holberg har mange referanser som trenger forklaring for at folk skal skjønne hva det handler om. Kommentarene, forklaringene og introduksjonene skal hjelpe leserne å forstå betydningen av tekstene og sette tekstene inn i en bredere litteratur- og idéhistorisk sammenheng, utdyper han.

For elever og forskere

Den digitale utgaven henvender seg til en bred leserskare – både den allment interesserte leser, skoleeleven og forskeren.

– Vi håper at Holbergs tekster får et bredere liv, og at nettsidene blir mye brukt i skolen. En er ikke lenger avhengig av at bøkene står i skolens bokhyller, slår Gunnstein Akselberg fast.

– Det at man nå kan klikke seg fra tekst til tekst i en modernisert utgave, vil forhåpentligvis også åpne opp for helt nye lesere.