Hjem
HMS-portalen
Nyhet

Endring av leverandør for arbeidsplassbriller

Fra 01. mars 2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller ved UiB.

Hovedinnhold

Ansatte ved UiB som har behov for arbeidsplassbriller (databriller og vernebriller med styrke) får dekket dette i henhold til Retningslinje for synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller. 

For å få utgifter refundert må optiker som har rammeavtale med UiB benyttes. Som tidligere må side 1 på skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller” fylles ut og tas med til optiker for videre oppfølging. 

For mer utfyllende informasjon om rutine og spørsmål, se UiBhjelp.

https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=4cfa70f94f414dc39bbee384a45d5234&from=7e34dd06-cd36-4815-84ea-5f1238ae3e58 (innlogging UiB-brukernavn og passord)