Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Endring av leverandør for arbeidsplassbriller

Fra 01. mars 2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller ved UiB.

Main content

Ansatte ved UiB som har behov for arbeidsplassbriller (databriller og vernebriller med styrke) får dekket dette i henhold til Retningslinje for synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller. 

For å få utgifter refundert må optiker som har rammeavtale med UiB benyttes. Som tidligere må side 1 på skjemaet ”Synsundersøkelse og databriller” fylles ut og tas med til optiker for videre oppfølging. 

For mer utfyllende informasjon om rutine og spørsmål, se UiBhjelp.

https://hjelp.uib.no/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=4cfa70f94f414dc39bbee384a45d5234&from=7e34dd06-cd36-4815-84ea-5f1238ae3e58 (innlogging UiB-brukernavn og passord)