Hjem
HMS-portalen
Ladevettregler litiumbatterier

Ladevettregler litiumbatterier

Selv om sjansen for brann i litiumbatterier er liten, så er konsekvensene betydelige. Derfor er det viktig med brannsikringstiltak i bygget hvor batteriene skal installeres.

Hovedinnhold

Dersom det begynner å brenne i et litiumbatterier så utvikles helseskadelig gass. Gassen kan ha både kvelende og irriterende effekt på mennesker. For å redusere risiko for brann og dermed avgassing av giftige gasser anbefaler Norsk brannvernforening tiltakene som er gitt i Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.

Hovedkravene i forskriften er:

 • Arbeidsgiver må utføre risikovurdering for arbeidsaktiviteter hvor brennbare stoffer er involvert
 • Arbeidsgiver må utføre tiltak for å redusere/eliminere risiko
 • Arbeidsgiver må ha tilgjengelig utstyr dersom ulykke eller farlige situasjoner oppstår
 • Arbeidsgiver må forhindre antennelser med beskyttelse av tennkilder
 • Arbeidsgiver må dokumentere tiltak

Risikovurdering må minst inneholde en vurdering av:

 • Sannsynlighet for at det oppstår brann og at det utvikles helseskadelig gass
 • Spredningsfare
  • Høy temperatur og små eksplosjoner i battericeller
 • Vurdering av oppbevaring og lademuligheter
 • Omfanget av en eventuell brann
 • Tilgang til slukkemiddel
  • Vann har kjølende effekt, skum kan ha kjølende effekt, saltvann er dårlig egnet, pulver har ingen effekt, CO2 har ingen effekt. Brannteppe isolerer objektet og demper røyk, men har ingen effekt på temperaturen.
 • Informasjon om tiltak til ansatte, studenter og gjester

Forslag til tiltak:

 • Eget brannhemmende skap for lading av litiumbatterier
 • Oppbevaring i godt ventilert rom
 • Vurder plassering av utstyr i rommet, hvor er det mest hensiktsmessig å lagre batteriene (lett å få ut, nærmest mulig inngangsdøren)?
 • Brannhemmende teppe som er stort nok til å dekke over materiale som brenner
 • Merking av dører /hyller med klistremerke der man oppbevarer litiumbatterier
 • Vurdere kombinasjonsdetektor i nærheten av batterier for tidlig deteksjon
 • Branncelle

Referanser:

DSB – Ny veileder  - Risikovurdering og håndtering av branner i litium-ion batterier

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer