Hjem
HMS-portalen

Rus og spillavhengiget

Det systematiske arbeidet med å forebygge rus og spillavhengighet er en viktig del av HMS-arbeidet ved UiB. Ledere skal være i stand til tidlig å gripe fatt i problemstillingen, og ansatte skal tidlig kunne ta opp risikofylt rusmiddelbruk og spillvaner som påvirker arbeidsmijøet.