Hjem
HMS-portalen

Brannforebyggende arbeid

Det brannforebyggende arbeidet ved UiB skal inngå som del av det systematiske HMS-arbeidet.

Hovedinnhold

Forebyggende
Forebyggende brannvern skal integreres i det daglige HMS-arbeidet ved lederne, brukerne og driftsorganisasjon. Linjeleder har hovedansvaret for internkontroll (brann) ved egen enhet og eiers representant (EiA) har ansvar for det sentrale brannvernarbeidet ved UiB.

Det brannforebyggende arbeidet utføres av brukers representant og plassansvarlig ved enhetene.

Brannvernopplæring
Ansatte ved UiB skal ha brannvernopplæring, og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen ved bygget.

Nyansatte pg vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon. At informasjon er gitt skal dokumenteres på eget skjema. Brannvernopplæring tilbys hvert semester og annonseres på Ansattsidene til UiB.

Ettersyn
Ettersyn gjennomføres av driftspersonale ved Eiendomsavdelingen og av bygg- og plassansvarlige ved det enkelte bygg. EIA gjennomfører minimum kvartalsvis ettersyn av rømningsveier, slokkeutstyr, branndører og brannalarmanlegg.

Kontroll og vedlikehold
Kontroll utføres av kvalifisert personell (normalt et eksternt firma). Kontrollen omfatter blant annet brannalarmanlegg, sprinkleranlegg og slokkeapparater. 

Lenker til brannvernmyndigheter

Lenker til lover og forskrifter om brannvern