Hjem
HMS-portalen

Branninstruks for plassansvarlig

Instruks for plassansvarlig for brann.

Hovedinnhold

Antall plassansvarlige bestemmes ut i fra bygningens størrelse og kompleksitet. Det bør normalt være minst 1 pr. etasje. Det skal utnevnes stedfortreder for alle plassansvarlige.

Plassansvarlig skal:   

  • Påse at evakueringen fra eget ansvarsområde iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm/gassalarm, og sørge for hjelp til evakueringen av personer med funksjonsnedsettelse. Melde fra til bruker representant/oransje vest. Være tilgjengelig for brukers representant ved behov vakthold.
  • Gjennomføre ettersyn av rømningsveiene, selvlukkede dører, loggføre ettersyn og rapportere til brukers representant for brann.
  • Skal rapportere til bruker representant om forhold som kan ha betydning for brannsikkerheten.
  • Etter en brannalarm/evakuering bygget, sende rapport til bruker representant for brann innen 24 timer.