Hjem
HMS-portalen

Branninstruks for brukers representant

Instruks for brukers representant for brann.

Det skal oppnevnes 1 brukers representant for brann, med stedfortreder for hvert bygg.

Brukers representant skal:

  • Informere brannvesenet og motta tilbakemelding fra plassansvarlig ved evakuering av bygget ved brannalarm/gassalarm. Plassansvarlig brukes som vakt ved innganger når det er behov for avstenging av bygg.
  • Dokumentere iht. skjema - brannorganisasjonen (plassansvarlige), øvelser, rømningsveier, informere nyansatte (og plassansvarlig) og avvik.
  • Til enhver tid være kjent med hvor rømningsveier og slokkeutstyr finnes, og være kjent med hvordan dette utstyret brukes.
  • Gjennomføre øvelser (ikke ved eksamen)
  • Representere bruker ved tilsyn fra brannvernmyndighetene på Særskilt brannobjekt- § 13, bygg hvor brannvesenet fører tilsyn. Legge frem dokumentasjon på brannøvelser, brannvernopplæring, risikoanalyse, ettersyn av rømningsveier, lover og eventuelle interne rutiner.