Hjem
HMS-portalen

Hindre innbrudd og tyveri

Både studenter og ansatte må ta ansvar for å hindre innbrudd og tyveri.

Hovedinnhold

Tenk sikkerhet fremfor brukervennlighet!

  • La ikke lett omsettelige eiendeler eller utstyr ligge synlig og lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
  • Fest datamaskin under skrivebordet.
  • Forsøk å hindre innsikt fra utsiden ved hjelp av persienner eller gardiner.
  • Slukk lyset og lås døren når du går for dagen.
  • Har du stillas utenfor arbeidsplassen din? – husk at du da er særlig utsatt for byens gode stillasklatrere!
  • Lukk alle vinduer når du forlater arbeidsplassen.
  • Ved sosiale arrangement på kveldstid, kontakt vaktselskapet på forhånd for justering av alarmsystemene.
  • Dører med kortleser skal være låst hele døgnet.
  • La ikke dører stå på gløtt ved hjelp av kiler, stoler eller søppelspann
  • Kontakt vakttelefon dersom du observerer uvedkommende i bygget.