Hjem
HMS-portalen
HMS, årsrapporter, systematisk HMS

UiBs HMS-årsrapport

Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiB.

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtar overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS, fører tilsyn gjennom årlig rapportering (HMS-årsrapport) slik at disse følges opp og sørger for at det avsettes ressurser.

UiBs HMS-årsrapport beskriver HMS-arbeid som er organisert gjennom universitetets sentraladministrasjon, Arbeidsmiljøutvalget, Læringsmiljøutvalget og verneombudene. HMS-årsrapporten sammenfatter resultater fra den årlige rapporteringen av lokalt HMS-arbeid ved UiB. HMS-utfordringer og -arbeidsmål trekkes frem.

HMS-årsrapport 2021

HMS-årsrapport ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalgtet 7. april 2022 (18/22) og i Universitetsstyret 5. mai 2022 (43/22).

HMS-årsrapport 2021

HMS-årsrapport 2020

HMS-årsrapport ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalgtet 8. april 2021 (16/21) og i Universitetsstyret 6. mai 2021 (62/21).

HMS-årsrapport 2020

HMS-årsrapport 2019

HMA-årsrapport ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalgtet 19. april 2020 (17/20) og i Universitetsstyret 24. april 2020 (46/20).

HMS-årsrapport 2019

HMS-årsrapport 2018

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 8. mai 2019 (sak 20/19) og i Universitetsstyret 29. august 2019 (sak 72/19).

HMS-årsrapport 2018

HMS-årsrapport 2017

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 7. mai 2018 (AMU-sak 12/18) og i Universitetsstyret 31. mai 2018 (sak 62/18).

HMS-årsrapport 2016

HMS-årsrapporten ble behandlet i Universitetsstyret 01.06.17 (sak 70/17).

HMS-årsrapport 2015

HMS-årsrapporten ble behandlet i Universitetsstyret 29.06.2016 (sak 126/16).

HMS-årsrapport 2014

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 6. mai 2015 (AMU-sak 16/15) og i Universitetsstyret 28. mai 2015 (sak 54/15).

HMS-årsrapport 2013

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 7. mai 2014 (AMU-sak 11/14) og i Universitetsstyret 28. mai 2014 (sak 46/14).

HMS-årsrapport 2012

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 8. mai 2013 (AMU-sak 10/13) og i Universitetsstyret 20. juni 2013 (sak 43/13).

HMS-årsrapport 2011

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 9. mai 2012 og ble tatt til etterretning i Universitetsstyret 31. mai 2012.

HMS-årsrapport 2010

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 4. mai 2011 og ble tatt til etterretning i Universitetsstyret 31. mai 2011.

HMS-årsrapport 2009

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 08.06.10 og ble tatt til etterretning i Universitetsstyret 17.06.10.

HMS-årsrapport 2008

HMS-årsrapporten ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 03.06.09. og ble tatt etterretning av Universitetsstyret 18.06.09.