Hjem
HMS-portalen

Hørselsvern

Støy kan øke risiko for uhell, bidra til stress og forårsake skade på hørselen. Det er derfor viktig med riktig bruk av hørselsvern.

Hovedinnhold

Sikkerhet i arbeidsmiljø med støy

Støy kan beskrives som lyder vi opplever som spesielt ubehagelige eller plagsomme. Disse lydene kommer fra maskiner, motorer eller andre verktøy. I tillegg til å skade hørselen kan støy føre til økt stress, ubehag, smerte og til og med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. I tillegg til jevn og langvarig støy er impulslydene særlig farlige. Dette er korte lydimpulser med svært høyt og raskt økende volum.

Tiden man eksponeres for støy er en viktig faktor. I henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier er det satt en daglig grense for eksponering for støy på 80 dB (A) i åtte timer før det skal iverksettes vernetiltak. Et støynivå på 80 dB(A) i åtte timer, er sammenlignbart med et nivå på 83 dB(A) i fire timer. En økning på bare 3 dB(A) betyr altså at du skal redusere tiden til det halve.

Valg av riktig hørselsvern

Det beste hørselsvernet er det du kan bruke 100 % av den tiden du oppholder deg i støyende omgivelser. Det er nok at du tar av deg hørselsvernet i 10 minutter for at beskyttelsen reduseres dramatisk. Et vanlig problem er at mange velger et hørselsvern som demper for mye. Da risikerer man å isolere seg fra kollegaenes stemmer, varslingssignaler o.l. Det fører gjerne til at man fjerner hørselsvernet en kort stund for å høre bedre. Nettopp det kan bli årsaken til hørselsskade.

Dersom teknisk utstyr eller andre støykilder ikke kan skjermes skal det benyttes hørselsvern. Anbefalt hørselsvern er øreklokker eller ørepropper.

Opplæring i riktig bruk av hørselvern er viktig for å kunne jobbe på en god og trygg måte. Skjeggvekst/kraftig hårvekst kan hindre øreklokker å tette godt rundt ørene.

Helseundersøkelse

Dersom en risikovurdering viser at du eksponeres for hørselsskadelig støy skal du få tilbud om hørselsundersøkelse.

 

Nyttige lenker

Støy og helse, Arbeidstilsynet.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, kapittel 2. Støy