Hjem
HMS-portalen

CIM

CIM er UiBs støtteverktøy for sikkerhet og beredskap, samt registrering og oppfølging av feltarbeid, tokt og gruppereiser.

Hovedinnhold

Systemet benyttes av resurspersoner ved enhetene i arbeid med:
 

 • Beredskapshåndtering ved fakultet og avdelinger
  • Inneholder beredskapsplan med tiltakskort
  • Krisehåndtering med varsling og loggføring
  • Pårørendehåndtering
    
 • Registrering og oppfølging av feltarbeid, tokt og gruppereiser ved institutt og enheter
  • Digital registrering av reisen og og digitale feltkort for ansatte/studenter
  • Ansatte/studenter knyttet til reisen kan varsles ved behov på e-post, SMS og telefon
  • Ansatte skal oppdatere pårørendeinformasjon i Selvbetjeningsportalen (DFØ)
  • Studenter skal oppdatere pårørendeinformasjon i CIM (uib-cim)

Alle ansatte og studenter har bruker i CIM, men tilgangen er rollestyrt.