Hjem
HMS-portalen

CIM

CIM er UiBs støtteverktøy for risiko, sikkerhet og beredskap.

Systemet er modulbasert og dekker alle deler av beredskaps- og krisehåndteringen:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Beredskapsplanlegging - planverk og tiltakskort
  • Krisehåndtering - varsling og loggføring
  • Mediehåndtering
  • Pårørendehåndtering
  • Rapporter
  • Opplæring og trening

CIM - UiBs støttesystem for risiko, sikkerhet og beredskap