Hjem
HMS-portalen

CIM

CIM er UiBs støtteverktøy for risiko, sikkerhet og beredskap.

Hovedinnhold

Systemet er modulbasert og dekker alle deler av beredskaps- og krisehåndteringen:

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Beredskapsplanlegging - planverk og tiltakskort
  • Krisehåndtering - varsling og loggføring
  • Pårørendehåndtering

CIM - UiBs støttesystem for risiko, sikkerhet og beredskap (logg inn med UiB-brukernavn og passord)