Hjem
HMS-portalen

Hvem er miljøkontakter?

Her finnes en oversikt over alle miljøkontakter ved UiB, og hvem som også er Miljøfyrtårnansvarlige.

Miljøkontakter/Miljøfyrtårnansvarlige

 

Synne Alne, Det juridiske fakultet

Arnhild Thorseth, Det humanistiske fakultet

Gjert Bakkevold, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Trude Færevaag, Universitetsbiblioteket

Kristin Miskov Nodland, Universitetsmuséet

Ruth LarsenDet samfunnsvitenskapelige fakultet

Tove-Lise StørksenDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vala Johanna Hjorth-Jenssen, Det psykologiske fakultet

 

Miljøkontakter ved sentraladministrative enheter

 

Eva-Lena Nordmann, Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forskning

Kirsti Robertsen Aarøen, Økonomiavdelingen

Jostein Mork, IT-avdelingen

Kristin Holst Paulsen, UiB Global

Steinar SundbergEiendomsavdelingen

Synnøve Palmstrøm, Forskningsadministrativ avdeling

Ukjent, Kommunikasjonsavdelingen

Ukjent, Studieadministrativ avdeling