Hjem
HMS-portalen

Premisser for fysisk aktivitet i arbeidstiden.

Hovedinnhold

Trening i arbeidstiden har følgende premisser:

  • Trening i arbeidstiden har to hovedmål; å bidra til et godt arbeidsmiljø og til å styrke den ansattes helse. Trening i arbeidstiden skal som hovedregel gjennomføres som en felles organisert aktivitet (f. eks tur- eller løpegruppe, yogagruppe eller Sammen sine ansattimer), men kan gjennomføres individuelt dersom dette er nødvendig med tanke på arbeidsoppgaver/drift. Innføring av trening i arbeidstiden skal drøftes med henblikk på dette i den enkelte enhet (institutt, seksjon, avdeling mv.) før ordningen innføres.
     
  • Ansatte ved UiB som har 50 % stilling eller mer, kan benytte inntil en time pr. uke av arbeidstiden til trening. Treningen skal gjennomføres i løpet av normalarbeidstiden, og bør legges til arbeidsdagens start eller slutt. For miljøer hvor dette ikke lar seg gjøre, oppfordres ledelsen til å finne andre løsninger. Treningstid skal inngå i den ordinære arbeidstiden.
     
  • Trening i arbeidstiden er en frivillig ordning. Ansatte må avklare deltakelse på aktiviteter med leder. Transport til/fra jobb (sykkel, gange osv.) regnes ikke som trening i arbeidstiden.