Hjem
HMS-portalen

Årsrapportering HMS

Innlevering og oppfølging av HMS-årsrapport.

Hovedinnhold

Lever/les skjemaet

HMS-årsrapport

Universitetsdirektøren ber årlig om HMS-årsrapport fra alle enheter.

Lever skjemaet

HMS-årsrapporteringsskjema skal leveres av alle institutt, sentre og avdelinger for oppfølging i linjen.

Skjemaet består av spørsmål knyttet til systematisk HMS-arbeid. Videre skal status for tiltak knyttet til UiBs HMS-handlingsplan vurderes for videre oppfølging og prioritering. Lokal HMS-handlingsplan for rapporteringsåret legges ved. 

Lenken til utfylling av HMS-årsrapporteringsskjema er tilsent linjeleder per epost og skal fylles ut i et samarbeidsmøte med verneombud. 
Dersom man ønsker å se på spørsmålene i forkant av samarbeidsmøtet, kan de lastes ned her.

Nytt i 2023

I forbindelse med rapportering for 2023 er det gjort noen endringer knyttet til verktøyet, og noen få justeringer i rutinen. Dette er gjennomført som et ledd i forenkling og forbedring av internkontrollen. 

Endringene i skjema består av:
•    Skjemaverktøyet SurveyXact erstatter det tidligere verktøyet (HMS-databasen).
•    Antall spørsmål er redusert.
•    Fakulteters/avdelingers tilbud om egne tilleggsspørsmål utgår.
•    Signering utgår.

Samlet rapport for fakultet/avdelinger over underliggende enheters utfylte skjema blir tilgjengeliggjort i Ephorte. Denne blir tilgjengelig noen i etterkant av fristen for underliggende enheter.