Home
The HSE-gateway

Årsrapportering HMS

Innlevering og oppfølging av HMS-årsrapport.

Main content

Om HMS-årsrapportering

HMS-årsrapporting er et verktøy for internkontroll og årlig rapportering av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB.

Formål

  • Sikre at det systematiske HMS-arbeidet ved UiB er i tråd med myndighetskrav og interne regler (internkontroll).
  • Vurdere om aktivitetene i HMS-arbeidet er hensiktsmessige i forhold til UiBs virksomhetsmål.
  • Avdekke forbedringspotensialer, vurdere og prioritere tiltak.

Internkontroll

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.

Arbeidsgiver skal foreta internkontroll i samarbeid med arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg, og verneombud.

Det systematiske HMS-arbeidet (Internkontroll) er en kontinuerlig prosess som skal gjennomgås årlig ved UiB og på alle nivå.

Dette betyr en gjennomgang av mål og resultater for HMS-arbeidet, i hvilken grad UiBs og lokale retningslinjer etterleves, oppfølging av tiltak i henhold til enhetens HMS-handlingsplan og behov for oppdatering av enhetens HMS-dokumentasjon.