Hjem
HMS-portalen

Årsrapportering HMS

Innlevering og oppfølging av HMS-årsrapport.

Hovedinnhold

Samlet HMS-årsrapport

Fakultet/avdelinger skal utarbeide samlet HMS-årsrapport.

Samlet HMS-årsrapport

Linjeleder ved fakultetene, Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket med respektive hovedverneombud utarbeider en samlet HMS-årsrapport for enheten basert på:

  • Innrapporterte skjema og lokale HMS-handlingsplaner
  • HMS-mål og HMS-handlingsplan ved fakultet/avdeling
  • Resultater, utfordringer og forbedringsområder trekkes frem

Rapporten styrebehandles og oversendes universitetsdirektøren sammen med fakultet/avdelingens HMS-handlingsplan.

 

Enhetenes HMS-årsrapporter behandles i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og universitetsstyret som del av UiBs HMS-årsrapport.

Rapport-tilgang

Fra 2023 vil fakultet/avdelinger vil bli gitt tilgang til en rapport i Ephorte (sak 2023/16948) over underliggende enheters utfylte skjema, for videre behandling i respektive styrer. Denne blir tilgjengelig noen dager i etterkant av fristen for underliggende enheter.

For tidligere rapporter se admin tilgang til HMS-årsrapporter ved fakultet/avdeling.