Hjem
HMS-portalen

Årsrapportering HMS

Innlevering og oppfølging av HMS-årsrapport.

Hovedinnhold

Ledelsens gjennomgang

Systematisk arbeid med oppfølging av årsrapportene er viktig.

Etter behandling av UiBs HMS-årsrapport i universitetsstyret gir universitetsdirektøren skriftlige tilbakemeldinger til fakultetene/avdelingene. Deretter følges rapportene opp i form av «ledelsens gjennomgang», som er et årlig møte med ansvarlig ledelse og hovedverneombud om HMS-status, som HR-avdelingen gjennomfører ved hvert fakultet/avdeling.

Fakultetet er ansvarlig for instituttenes HMS-arbeid og skal gi nødvendige tilbakemeldinger og sørge for oppfølging.

Rapportene skal følges opp ved lokal enhet og ved fakultet/avdeling. Kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring av HMS-arbeid forutsetter at innspill blir registrert og fulgt opp.