Hjem
HMS-portalen
Melding

Nytt deklarasjonsskjema for farleg avfall

UiB tar i bruk elektronisk deklarasjonsskjema for farleg avfall.

Hovedinnhold

Frå 21. juni 2016 skal ein nytte elektronisk deklarasjonsskjema ved avhending av farleg avfall. Skjemaet vil sendast automatisk både til den som fyller ut skjemaet og den som er romansvarleg. Skjemaet må skrivast ut og leggjast ved avfallet. Det gamle pdf-skjemaet skal ikkje lenger nyttast.