Hjem
HR-avdelingen

Digital ledelse og medarbeiderdialog

Å lede i den pågående situasjonen, som stadig utvikler seg, kan være krevende. Her gir vi deg råd om hvordan og hva ledere bør være obs på når det gjelder digital ledelse.

ill.plakat dig ledelse
Foto/ill.:
UiB, Foto: Silje Marie Bjerkeng

Hovedinnhold

Kommunikasjon med dine ansatte er viktigere enn noen gang

I en tid preget av sosial isolasjon er god kommunikasjon enda viktigere enn normalt. Ikke forvent at dine ansatte kontakter deg om de trenger avklaringer. Det er ditt ansvar som leder å legge til rette for dialog og møtearenaer. De fleste vil både forvente, og sette pris på, oppfølging fra arbeidsgiver i denne perioden. Avtal gjerne noen korte statusmøter med den enkelte i Skype for business eller i Teams, og inviter til felles videomøter med din enhet noe hyppigere enn dere ville gjort i en normalsituasjon. La gjerne medarbeiderne komme med innspill til hyppighet og format på møter.  Hjelp gjerne også dine ansatte i gang med opplæring i digitale verktøy om det er behov for dette. Se lenker lenger nede på siden. Alle møter trenger heller ikke være digitale, og du kan fint ta en telefon til hver enkelt om du foretrekker det. Det viktigste er at medarbeidere føler seg sett og hørt, og at dere sammen finner møteformater som understøtter dette.

Vær tydelig på hva du forventer, og hvilket ansvar den enkelte har

Ikke forvent full arbeidsdeltakelse fra alle i denne perioden. Enkelte føler de ikke får bidratt fullt ut, og noen arbeidsoppgaver er selvsagt vanskelige å utføre hjemmefra. Det er derfor viktig at du som leder er tydelig på hva du forventer av leveranser, og på hva du forstår ikke kan løses. Sammen må dere avklare hvilke oppgaver som kan løses og eventuelt hvilke tilrettelegginger som må gjøres. Kanskje kan noen utfordringer løses ved å fremskaffe tekniske løsninger eller ergonomisk utstyr fra kontoret?

Bygg tillit ved å stole på dine medarbeidere

For et effektivt digitalt samarbeid er vi avhengige av gjensidig tillit. Du må forvente at dine ansatte gjør som best de kan i denne situasjonen, og de må vite at du gjør det du kan for å tilrettelegge for en best mulig arbeidssituasjon.  Vær konsekvent og forutsigbar og sikre at alle får nødvendig informasjon. Forsøk å ha en plan for arbeidet som er tilgjengelig og kjent for alle.

Gå foran som et godt eksempel

Om du er en usynlig digital leder får du usynlige medarbeidere. Vær aktiv, tilgjengelig og mulighetsorientert. Våg å prøve ut nye arbeidsmetoder, lytt til andres tips, anbefalinger og erfaringer. Involver gjerne de som har erfaringer fra fjernarbeid eller er mer digitalt trent. Forsøk å etablere en god digital skikk og bruk i møtene slik at de oppleves mest mulig nyttig. Vær også oppmerksom på eventuelle konflikter eller annen form for friksjon mellom dine ansatte. Slike utfordringer forsvinner ikke i et digitalt arbeidsliv.

Se muligheter!

Husk at dette er en anledning til å få på plass en digital arbeidskultur som kan ha positive effekter på samhandling, tidsbruk og reiseaktivitet etter koronabegrensingene er over. Husk at det i perioder med unntakstilstand også er lettere å få aksept for nødvendige endringer. Kanskje kommer vi over nye løsninger på gamle problemer? Våg å eksperimentere litt med digitale løsninger i denne perioden. De erfaringene vi gjør oss nå vil være nyttige senere, og den digitale kompetansen vi alle opparbeider oss i denne perioden vil gagne oss på både kort og lang sikt.