Hjem
HR-avdelingen

Nyhetsarkiv for HR-avdelingen

Gruppelederprogrammet er et nytt initiativ for å støtte gruppeledere i overgangen fra fagekspert til arbeidsleder med oppgavene og ansvaret det medfører. 
UiB lanserer kompetanseutviklingstilbudet «HR-skolen» for HR-medarbeidere.
Det lokale lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført.
Universitets- og høyskolesektoren har hatt for stort omfang av midlertidige ansettelser, til tross for lovens hovedregel om fast ansettelse. Arbeidet med å redusere antallet midlertidige stillinger er godt i gang ved Universitetet i Bergen og gir grunn til optimisme. Vi ser nå tegn til endring i dette bildet.
Lærlingene ved UiB har blitt en suksesshistorie, nå blir tallet femdoblet.