Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

For deg som er student

Det er ikke like lett for alle å være fersk student, i det som er kanskje er en fremmed by. Mange opplever også at det er vanskelig å finne frem i informasjonsjungelen. Her kan du finne noen råd og tips som kan være deg til hjelp.

Her er noen utvalgte intervjuer med tidligere studenter, og med råd og tips og nåværende arbeidssituasjoner: 

Malene Eikås Halkjelsvik

Malene Eikås Halkjelsvik har en master i reservoargeologi og jobber som reservoargeolog i Statoil. Her kan du lese mer om hva Malene mener kan være lurt for deg å tenke på i løpet av studietida

Ole Andre Thormodsæter

Ole Andre Thormodsæter har studert prosessteknologi og er nå prosessingeniør i Aker Solutions. Les mer om Ole Andre sine tips

Sigrid K. Meyer

Sigrid K. Meyer har studert fysikk og jobber som fysiker i 3-PHASE Measurements as. Her er arbeidshverdagen hennes.

Lene Sælen

Lene Sælen har studert fysikk og jobber nå som forskningsingeniør i CMR GexCon. Vindkraft og spesielt offshore vindkraft er en raskt voksende næring i Europa og Norge, forteller hun.