Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

For deg som er student

Det er ikke like lett for alle å være fersk student, i det som er kanskje er en fremmed by. Mange opplever også at det er vanskelig å finne frem i informasjonsjungelen. Her kan du finne noen råd og tips som kan være deg til hjelp.

Her er noen utvalgte intervjuer med tidligere studenter, og med råd og tips og nåværende arbeidssituasjoner: 

Astrid Haderlein

Astrid har en master innen romfysikk og jobber på DnB. Her kan du lese mer om hva Astrid opplevde under studietida.

Malene Eikås Halkjelsvik

Malene Eikås Halkjelsvik har en master i reservoargeologi og jobber som reservoargeolog i Statoil. Her kan du lese mer om hva Malene mener kan være lurt for deg å tenke på i løpet av studietida

Ole Andre Thormodsæter

Ole Andre Thormodsæter har studert prosessteknologi og er nå prosessingeniør i Aker Solutions. Les mer om Ole Andre sine tips

Sigrid K. Meyer

Sigrid K. Meyer har studert fysikk og jobber som fysiker i 3-PHASE Measurements as. Her er arbeidshverdagen hennes.

Lene Sælen

Lene Sælen har studert fysikk og jobber nå som forskningsingeniør i CMR GexCon. Vindkraft og spesielt offshore vindkraft er en raskt voksende næring i Europa og Norge, forteller hun.