Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Besøk fra universitetsledelsen

Onsdag 2. mars kom universitetsledelsen ved rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, viserektor Gottfried Greve, viserektor Benedicte Carlsen, universitetsdirektør Robert Rastad og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden på besøk til Alrek for å møte ledergruppen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Uniledelsen
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Instituttleder Guri Rørtveit satte det hele i gang med en kort presentasjon av IGS sin organisering og økonomi samt informasjon om instituttets prosjekter og planer. I tillegg ble også utfordringene som instituttet står overfor redegjort for universitetsledelsen.

Guri Rørtveit

Guri Rørtveit

Foto/ill.:
IGS

Leder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Ole Frithjof Norheim, tok over stafettpinnen, og holdt et engasjerende innlegg om BCEPS og hvilke resultater og prosjekter senteret har. Det var viktig for Norheim å fortelle om senterets mål om å forstå og fremme etisk akseptabel, rettferdig og effektiv prioritering i nasjonale helsesystemer samt utvikle nye metoder for effektiv og rettferdig fordeling
av helse og velferd.

Norheim

Ole Frithjof Norheim

Foto/ill.:
IGS

Videre i programmet fortalte Betina Husebø, leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), om den forventede økningen av eldre demente og de utfordringer dette gir. Overfor universitetsledelsen presenterte hun ActiveAgeing-studien som SEFAS er med på å utvikle. Målet med studien er å bruke hjemmebasert teknologi til å gjøre hverdagen enklere for de som rammes av Parkinsons sykdom. Husebø nevnte også forskingen på plutselig død og den dagsaktuelle problematikken rundt hva som er verdig død.

husebø

Bettina Husebø

Foto/ill.:
IGS

Til slutt avsluttet professor Trond Riise innleggrunden med et kort foredrag om Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk (EPISTAT) sin forskning med bruk av kunstig intelligens mot nevrologiske sykdommer. Her forteller Riise engasjert om det store potensiale for forskning og innovasjon gjennom analyser av norsk helsedata.

Trond Riise

Trond Riise

Foto/ill.:
IGS

Stolt av IGS

Universitetsledelsen var samstemt i at innlederne la frem imponerende og givende presentasjoner om instituttets aktiviteter. Rektor Margareth Hagen understreket at hun forstår de utfordringene som instituttet møter i arbeidshverdagen som følge av kutt i budsjettet, og at dette går utover den faglige aktiviteteten. Hun kunne meddele at universitetsledelsen kommuniserer tett med departementet, og at hun håper på muligheter for revisjon i budsjettet.

Rektor skrøt av instituttets arbeid, og ikke minst kunnskapen og engasjementet som de ansatte besitter. Hun fremhevet viktigheten av det fagmiljøet som instituttet representerer, spesielt med tanke på den tiden vi lever i nå.

– Dere er en del av beredskapen i de mange utfordringer som vi står overfor nå. Det gjør meg faktisk stolt å være rektor for et så dyktig institutt, sier rektor.

Rektor kunne også fortelle at universitetsledelsen har konkrete planer om å gjøre sentrale prosesser lettere å følge med på og delta i. Formålet er å skape større engasjement og gi bedre informasjon om det som universitetsledelsen arbeider med.