Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Simon Øverland er ny leder ved Senter for internasjonal helse

Simon Øverland er ansatt som leder ved Senter for internasjonal helse (SIH) og tiltrer stillingen 1. september 2023. Senter for internasjonal helse er et senter ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Portrettbilde av Simon Øverland
Foto/ill.:
Ricky Heggheim

Hovedinnhold

Etter at mangeårig leder ved Senter for Internasjonal Helse, Bente Elisabeth Moen, varslet at hun trer av i høst, har det pågått en lengre prosess for å finne hennes erstatter. Valget falt til slutt på Simon Øverland fra Voss. 48-åringen avla psykologisk embetseksamen i 2003. Fire år senere disputerte han ved Universitetet i Bergen med oppgaven «Mental health and impairment in disability benefits. Studies applying linkages between health surveys and administrative registries». Øverland kommer fra stillingen som prosjektleder ved Seksjon for samhandling i Helse Bergen

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og ta del i den daglige aktiviteten ved senteret, sier han. 

Kjenner til senteret

Selv om Øverland kommer fra en stilling utenfor UiB, er ikke han ukjent med senteret eller Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

– Jeg har alltid visst om Senter for internasjonal helse, og gjennom min tid på Folkehelseinstituttet har jeg hatt mye samarbeid med IGS. I den forbindelsen ble jeg også godt kjent med fagmiljøet i og rundt Alrek helseklynge. I tillegg befant jeg meg tilfeldigvis på Zanzibar og jobbet med et prosjekt i global helse da jeg så stillingsutlysningen. Alt dette bidro til at det falt meg naturlig å søke på stillingen. 

Han har derfor klare forventninger til hva som møter ham på fredag. 

– Jeg forventer å møte veldig flinke og dedikerte fagfolk, både blant de viteskapelige ansatte og i administrasjonen. Og jeg er veldig trygg at det er nettopp et slikt miljø jeg kommer til å jobbe i. 

Møtte studentene

Allerede før Øverland startet på senteret, ble han invitert til å holde en forelesning om sykdomsbyrde for de nye masterstudentene i global helse

– Jeg ble veldig imponert over studentene. De virker veldig interesserte og engasjerte. Det forventer jeg å se mer av, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dem. 

I tillegg til bred ledererfaring har 48-åringen også en solid bakgrunn som foreleser, og har undervist i forskningsmetoder, epidemiologi og folkehelse både for master- og ph.d.-studenter. 

– Jeg ønsker ikke å si for mye på forhånd om hva jeg kan bidra med, fordi jeg må først bli kjent med senteret og vite hva som er der fra før, men
jeg er veldig opptatt av breddekunnskap og strukturer i en organisasjon. Jeg ønsker å bidra til helhetlig kunnskap og oversikt, og sammenhengene mellom kunnskapen ved senteret og andre fagmiljø. Det synes jeg er både kjekt og utfordrende. 

En nysgjerrig og interessert leder

Øverland beskriver seg selv som en nysgjerrig og interessert leder, og som er opptatt å kommunisere tett med hele organisasjonen, og med nettverket rundt.

– Jeg tror at folk vil se at jeg er veldig nysgjerrig og genuint interessert i å bli kjent med folk, og se hva de kan, og hva de jobber med. Jeg gleder meg voldsomt til å sette meg inn i de ulike aktivitetene som senteret har, og gjør meg kjent med alt og alle. 

Privat er vossingen opptatt av friluftsliv, og til tross for hans brede akademisk bakgrunn, vil han først og fremst karakterisere seg som et utemenneske.

– Jeg er veldig glad i klatring, skikjøring, høyfjellsturer, og aktiviteter i havet. Det meste som man kan gjøre utendørs er jeg veldig interessert i. 

Velkommen skal du være, Simon! Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg.