Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.
Gutter som legger på seg i tidlig pubertet dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen
Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.
Klinikken skal være et forebyggende lavterskeltilbud for studentene i Bergen.
Se opptak fra debatt på Litteraturhuset med flere av SEFAS' forskere i panelet
I dag får demenspasienter på sykehjem gjennomsnittlig åtte ulike medisiner daglig. Professor Bettina Husebø ved SEFAS mener det finnes gode tiltak for å begrense medisineringen.
Konsekvensene av at kvoteordningen ble stanset i 2015 er under evaluering.
Antallet personer som begynner å røyke før de er 15 år har økt i Europa de siste 40 årene.
Torsdag 23.august kl. 14:00 kommer Raymond Koopmans til Kalfarveien 31
I en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Epidemiology fant vi at foreldre med høy utdannelse har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese både i Norge og Danmark.
Omtrent 6 av 10 gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet.
Kan økt kompetanse innen tverrprofesjonelt samarbeid måles?
Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.
SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.
Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?
En «topp» artikkel fra professor og historiker Aina Schiøtz om «Rus i Norge»
Kjell Arne Johansson, professor i medisinsk etikk i forskningsgruppen for globale helseprioriteringer, forteller om sitt arbeid med å styrking av rusbehandling og behandling av mentale lidelser ved Kidongo Chekundu-sjukehuset på Zanzibar. Les den engasjerende artikkelen om hva han har fått til gjennom Haukeland Sykehus' internasjonale samarbeid: https://helse-bergen.no/vare-internasjonale-... Les mer

Sider