Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Øistein Svanes´ og Cecilie Svanes´ forskning på skadevirkningene av vaskemidler ble nylig lagt frem i det britiske parlamentet. Britiske arbeidsregler kan bli endret.
VLOGG fra FEST- seminar med Åshild Gjellestad fra VID vitenskapelige høgskole
Deling av kontor eller kontorlandskap egner seg ikke for konsentrasjonsarbeid. De ansatte går hjem, for der kan de få jobbe i fred, skriver Bente Elisabeth Moen, professor i arbeidsmedisin og global helse.
Dette spørsmålet stiller tre forskere ved IGS (Kirsti Malterud, Guri Rørtveit og Mari Bjørkman) som selv har vært allmennleger i mange år, i et debattinnlegg i BT.
Teresa Risan Haugsgjerd og Hilde Kristin Refvik Riise (begge fra forskningsgruppen Livsstilsepidemiologi) mottok priser på instituttets dag i Universitetsaulaen 9. mai 2018
– Kunnskapen om IKT er i deler av helsesektoren for lav, og vi står i fare for å ikke skjønner hvor dårlig det står til, sier Nina Mevold, kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune. Hun hilser UiBs nye videreutdanningskurs i Helseinformatikk velkommen.
Fra og med høsten 2019 skal alle helse- og sosialfagsstudenter ved UiB og HVL få tilbud om TVEPS.
Elleve kommuner deler sammen ut forsknings- og innovasjonsprisen på Kunnskapskommunekonferansen 19. juni.
I januar disputerte Solberg, stipendiat i globale helseprioriteringer, med den tverrfaglige avhandlingen «Evaluating Deaths. Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health». Hans arbeid har vakt stor interesse - både i og utenfor fagmiljøet. På Høyden har intervjuet Solberg om hvilke dødsfall som er verst, og hvem døden er verst for. I dette intervjuet kan du... Les mer
Norways' Elderly-BOTT can learn from network infrastructures in the Netherlands and UK.
Professor Edvin Schei fra IGS har deltatt på Christie-conferansen.
TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan studenter fra ulike profesjoner kan lære av hverandre.
Professor Bjarne Robberstad ved Senter for internasjonal helse leder et prosjekt som skal finne ut om forebyggende malariamedisinering kan redde barns liv etter sykehusinnleggelse.
Viser at det er gjennomførbart med risikotesting på apotek
SEFAS søker dyktig kandidat som har et engasjement for alders- og sykehjemsmedisin
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.

Sider