Hjem
Institutt for informatikk
Video Interview | Informatics Student Experience

DATAFAG OG INFORMATIKK

Se Livar Bergheim snakke om sin erfaring som bachelor og master student ved Institutt for Informatikk, UiB.

Datafag og informatikk

Karriereintervju: Livar Bergheim, Bachelorgrad i informatikk (2013), Mastergrad i programutvikling (2015), jobbar som rådgjevar i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Hovedinnhold

Livar Bergheim, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Livar har ei bachelorgrad i informatikk og ei mastergrad i programutvikling frå UiB i 2015. I løpet av studiet hadde Livar ein prosjektoppgåve der han utvikla REALinfo-appen som alle nye realfagstudentar ved fakultetet nyttar godt av første semester.


Under studietida var han aktiv i fagutval, fadderstyre, realistutvalet, studentparlamentet og IAESTE. Gjennom IAESTE hadde han sommarjobb i Thailand.
I dag jobbar Livar som rådgjevar i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Ein viktig del av jobben er opne data (data.norge.no) og at staten skal bli meir digital.