Hjem
Institutt for informatikk
Nyhet

Inge Jonassen blir ny instituttleder

Computational Biology Unit-lederen tar over etter Pinar Heggernes på Institutt for informatikk.

Pinar Heggernes overleverer nøkkel til Inge Jonassen
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Inge Jonassen har takket ja til stillingen som leder på Institutt for informatikk, og har denne uken fått nøkkelen til sitt nye kontor.

«Jeg er glad for tilliten og for å få ta over ledelsen av et institutt som jeg er veldig glad i – et vel-drevet institutt med veldig sterke forskningsgrupper, gode og populære studieprogram og en super administrasjon.»

Jonassen har allerede hatt en lang karriere på instituttet hvor han fullførte doktorgraden sin i 1996. Siden den gang har han jobbet med både forskning og undervisning innen bioinformatikk, og har siden 2003 vært leder for Computational Biology Unit (CBU).

«Min ambisjon er å bidra til at instituttet beholder og styrker sin posisjon og samtidig beholde det gode arbeidsmiljøet der alle heier på hverandre og hjelper hverandre frem.»

Jonassen trekker frem at både fakultet og rektorat har satt digitalisering, IT og kunstig intelligens høyt på dagsorden.

«Instituttet vårt spiller en sentral rolle i denne sammenhengen og jeg tenker vi går spennende tider i møte!»

Nathalie Reuter, som er professor ved Kjemisk institutt og til nå har vært CBUs nestleder, tar nå over lederstillingen der.

Gode ønsker fra ny prorektor

«Jeg er veldig glad og lettet for at Inge søkte og fikk jobben som instituttleder,» sier avtredene instituttleder Pinar Heggernes.

Heggernes har ledet Institutt for informatikk siden 2018, og har blitt stemt inn som ny prorektor som en del av det nye rektoratet til Margareth Hagen som tiltrår 1. august.  

«Inge kjenner instituttet godt og har vært ved UiB like lenge som meg,» forteller Heggernes.

Heggernes sier også om Jonassen:

«Han har allsidig og tverrfaglig forskningsbakgrunn med ekspertise i bioinformatikk, livsvitenskap, data science, kunstig intelligens og maskinlæring – tema som stadig stiger i aktualitet og viktighet. Han er en aktiv forsker og forskningsleder på internasjonalt ledende nivå og kjenner forskernes og forskningsmiljøenes behov godt.

Med lang erfaring i ledelse av CBU og deltagelse i mange viktige styrer og verv lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er han den perfekte til instituttlederjobben,» sier Heggernes, og ønsker han lykke til med de nye oppgavene.