Hjem
Institutt for informatikk
Disputas

Disputas: Kristine Vitting Klinkby Knudsen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Parameterized problems on (Di)graphs"

Opponenter

1. Forsker Christophe Paul, CNRS and LIRMM Laboratoire d'Informatique Robotique et Microélectronique de Montpellier, Université de Montpellier, France

2. Researcher Eun Jung Kim, CNRS and LAMSADE (Combinatorial Optimization, Algorithms, Data Laboratory, Paris-Dauphine University, France

Leder av komiteen

Forsker Petr Golovach

Disputasleder

Professor Tom Michoel

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.