Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Adnan Muhammad Niazi

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Computational methods for studying RNA caps and poly(A)-tails at single-molecule resolution with Nanopore sequencing"

Opponenter:

  1. Professor Albin Sandelin, University of Copenhagen, Denmark
  2. Gruppeleder, NCMM Anthony Mathelier, University of Oslo, Norway

Leder av komiteen

Gruppeleder, CBU, UiB Sushma Grellscheid

Disputasleder

Førsteamanuensis Noeska Natasja Smit

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.