Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Muhammad Ammar Malik

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Machine learning approaches for high-dimensional genome-wide association studies"

Opponenter:

  1. Professor Tobias Kaufmann, University of Tübingen, Germany & University of Oslo, Norway
  2. Forsker ‪Vân Anh Huynh-Thu, University of Liège, Belgium

Leder av komiteen

Professor Susanna Röblitz

Disputasleder

Professor Jan-Joachim Rückmann

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

 

Åpent for alle interesserte.