Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Thomas Bernhard Trautner

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Visualization Hybridization with Spatialization Cues"

Opponenter:

  1. Forsker Nadia Boukhelifa, INRAE (National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment)
  2. Professor Timo Ropinski, Ulm University

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Michal Walicki

Disputasleder

Professor Helwig Hauser

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.