Hjem
Institutt for informatikk
Studentjobb

Ledige studentstillinger ved Institutt for informatikk

Er du en student som vil ha en givende og relevant deltidsjobb?

Informatikkorakler
Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Hovedinnhold

Institutt for informatikk søker etter gruppeledere til emner som skal undervises høsten 2023. Arbeidet gir deg muligheten til å samarbeide med instituttets forskere om undervisningen, og er en svært god faglig erfaring å ha med seg ut i arbeidslivet. Gruppelederjobben består av planlegging, undervisning og retting av oppgaver. Vi søker etter flinke informatikkstudenter med gode samarbeidsevner, som ønsker å hjelpe og motivere andre studenter.

Søknadsfrist: fredag 05. mai 2023

Aktuelle emner kan være:

 • INF100 Innføring i programmering
 • INF102 Algoritmer, datastruktur og programmering
 • INF113 Innføring i operativsystem
 • INF122 Funksjonell programmering
 • INF140 Introduksjon til datatryggleik
 • INF161 Innføring i data science
 • INF170 Modellering og optimering
 • INF214 Multiprogrammering
 • INF226 Programvaresikkerhet
 • INF234 Algoritmer
 • INF264 Innføring i maskinlæring

Det er også mulig vi trenger gruppeledere til andre emner på 100- og 200-nivå. Gi gjerne beskjed hvis du vil være gruppeleder på andre emner enn de som er nevnt over.  

Alle gruppeledere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Er du interessert, send en kort e-post med følgende opplysninger:

 • Hvilket emne du søker gruppelederstilling i (om flere emner sett opp prioritert rekkefølge)
 • Hvilken kompetanse, og hvilke kunnskaper og egenskaper du har som gjør at du er godt egnet for å være gruppeleder i dette emnet
 • Kort om din motivasjon for å være gruppeleder
 • Hvis du vil vise til karakterutskrifter eller vitnemål fra andre institusjoner enn UiB, må du sende kopi. Det samme gjelder attester på relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr stilling som fagkonsulent (kode 0389) med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Lønn i henhold til gjeldende satser. Det er en forutsetning for ansettelse at stillingsinnehaver er en aktiv student innenfor relevant fagområde ved det aktuelle institutt.

En typisk arbeidsuke vil bestå av to timer gruppeundervisning, og to-tre timer forberedelse. Tidvis vil det også være obligatoriske oppgaver som skal rettes.

Infomøte

Er du interessert, men ønsker litt mer informasjon? 

Torsdag 20. april 2023 klokken 13.00 vil vi i Stort auditorium på Høyteknologisenteret avholde et informasjonsmøte. Der vil følgende tema snakkes om

 • Arbeidsaktiviteter som gruppeleder
 • Aktuelle emner
 • Utbytte fra stillingen (hvilke erfaringer står man igjen med etter semesteret)
 • Lønn
 • Søknadsprosess
 • Hør fra nåværende gruppeledere

Søknad med eventuelle vedlegg sendes til kristian.teofilovic@uib.no. Spørsmål kan rettes til samme adresse.