Hjem
Institutt for informatikk
LEAD AI

Bli-kjent møte for LEAD AI

På 15. november vil Universitetet i Bergen kickstarte programmet LEAD AI som skal utdanne fremtidens ledere innen kunstig intelligens. Arrangementet er lagt opp som et bli-kjent-møte for representanter fra de deltakende enhetene ved UiB og programmets partnere.

LEAD AI
Foto/ill.:
UiB AI

Hovedinnhold

LEAD AI er Universitetet i Bergens (UiB) karriereutviklingsprogram innen kunstig intelligens og vil legge til rette for en felles treningsarena for 19 postdoktorer som ansettes ved UiB i årene 2024-2028. Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning for de aktuelle fagområdene til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer. Programmet er støttet av 17 eksterne partnere, hvorav 6 er akademiske institusjoner eller nettverk, mens de andre 11 representerer næringslivet, offentlig sektor og ulike nettverk/klynger.

UiB skal rekruttere både lokale og internasjonale forskere og ansette disse i postdoktorstillinger i 3-4 år. Mobilitet, internasjonalt og på tvers av disipliner og sektorer, er et viktig element i programmet. UiB vil samarbeide med forskningsinstitusjoner i andre land og med partnere i relevante sektorer på Vestlandet.

LEAD AI blir støttet gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. Offisiell startdato for LEAD AI er 1. januar 2024.

På dette bli-kjent-møtet håper vi på deltakelse fra alle som har en sentral rolle i rekruttering, veiledning og oppfølging av en eller flere av postdoktorene i LEAD AI. I tillegg vil vi invitere representanter fra programmets partnere.

Program

 

8:30 – 8:45       

Registrering

8:45 –    8:50        

Åpning (Margareth Hagen, Rektor ved Universitetet i Bergen)

8:50 – 9:00        

Velkommen (Pinar Heggernes, Prorektor ved Universitetet i Bergen)

9:00 – 9:20      

LEAD AI – Bergen research and training program for future AI leaders across the disciplines (Inge Jonassen, Instituttleder for Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen)

9:20 – 9:40    

AI Excellence (Jill Walker Rettberg, Co-Director of the Center for Digital Narrative, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen)

9:40 – 10:00      

Responsible AI (Barbara Wasson, Director of the Centre for the Science of Learning & Technology, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen)

10:00 – 10:20       

Coffee break

10:20 – 10:40   

AI for society (Marija Slavkovik, Instituttleder for Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen)

10:40 – 11:20  

LEAD AI fokusområder ved UiB

-Research in ML and AI, Fabio Zennaro (Institutt for informatikk)

-Bruken av Kunstig Intelligens i medisinsk forskning, Martha Enger (Institutt for biomedisin)

-Kunstig Intelligens og immaterialrett, Torger Kielland (Det juridiske fakultet)

-AI in Climate modeling, Francine Schevenhoven (Geofysisk institutt)

11:20 – 11:25   

Velkommen til LEAD AI partnere (Inge Jonassen, Instituttleder for Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen)

11:25 – 11:45   

Partnere i LEAD AI og hvordan de kan bidra til programmet

-Project Reynir aims to counter the threat of disinformation, Helge O. Svela (Media City Bergen / NCE Media)

-Bent Gjendem (NCE Finance Innovation)

-Odd Gurvin (Norwegian Cognitive Center)

11:45 – 12:00   

Avslutning (Inge Jonassen, Instituttleder for Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen)

12:00 – 13:00   

Mat og mingling