Hjem
Institutt for informatikk
Disputasdato

Disputas : Tuukka Korhonen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Computing Width Parameters of Graphs"

Opponenter:

  1. Professor Hans L. Bodlaender, Utrecht University
  2. Førsteamanuensis Archontia C. Giannopoulou, National and Kapodistrian University of Athens

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Torstein J. F. Strømme

Disputasleder

Professor Tom Luk R Michoel

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.

Åpent for alle interesserte.