Hjem
Institutt for informatikk

Ledige stillinger som gruppeledere

Institutt for informatikk søker etter gruppeledere til kurs som skal undervises høsten 2013.

Hovedinnhold

Gruppelederjobben består av planlegging, undervisning og retting av oppgaver. Vi søker etter flinke informatikkstudenter med gode samarbeidsevner, som ønsker å hjelpe og motivere andre studenter med sine kurs.

 

Aktuelle emner kan være:

INF100 Grunnkurs i programmering

INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering

INF109 Dataprogrammering for naturvitskap

INF121 Programmeringsparadigme (og INF121A Funksjonell Programmering)

INF143 Tryggleik i distribuerte systemer

INF234 Algoritmer

 

Det er også mulig vi trenger gruppeledere til andre kurs på 200- og 300-nivå. Gi gjerne beskjed dersom du har ønsker om å være gruppeleder på andre kurs enn de som er nevnt over.

Alle gruppeledere på kurs på 100-nivå må beherske norsk skriftlig og muntlig.

 

Er du interessert i jobb som gruppeleder, så send en kort e-post med følgende opplysninger:

- Hvilket eller hvilke kurs du søker gruppelederstilling i (om flere emner sett opp prioritert rekkefølge)

- Hvilken kompetanse, og hvilke kunnskaper og egenskaper du har som gjør at du er godt egnet for å være gruppeleder i dette emnet

- Kort om din motivasjon for å være gruppeleder

 

Dersom du vil vise til karakterutskrifter eller vitnemål fra andre institusjoner enn UiB, må du sende kopi.

Det samme gjelder attester på relevant arbeidserfaring.

Lønn i henhold til gjeldende satser.

 

Søknad med eventuelle vedlegg kan sendes studieveileder@ii.uib.no.

Søknadsfrist: 5.juni