Hjem
Institutt for informatikk

Rekordvalg

Fagutvalget (studentenes organisasjon ved institutt for informatikk) arrangerte 7. og 8.mars valg av nye medlemmer. Det var rekordmange kandidater og rekordhøy valgoppslutning.

Hovedinnhold

 

Valget ble gjennomført 7. og 8. mars 2012 på intituttlesesalen. Det ble avgitt 50 stemmer, noe som er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet. Fagutvalget (forkortet FU-ii) har 8 plasser.

Resultatene ble som følger:

• Faste medlemmer av FU-ii

1. Ole Ryland Thorsen (Masterstudent)
2. Johan Rusvik
3. Marit Hellestø
4. Tore Myklebust
5. Baste Buanes
6. Liver Bergheim
7. Kristen Anthonisen
8. Markus Nilssen


• Varamedlemmer til FU-ii

1. Alexander Polden
2. Espen Johnsen
3. Mari Johanssen
4. Jørgen Tellnes (Masterstudent)

• Reserver til FU-ii

1. Eirik A. Nordstrand (Masterstudent)
2. Patrick Monslaup

Dersom Fagutvalget til høsten ikke består av minst to masterstudenter, vil masterstudenten(e) med høyest prioritet bli tatt inn for å oppfylle statuttene.

 

Instituttrådet

Det ble også foretatt valg av nye studentrepresentantet til instituttrådet. Dette valget ble gjennomført på samme måte som valget til FU-ii.

Faste medlemmer:

○ Ole Rydland Thorsen
○ Tore Myklebust
○ Johan Rusvik

Vara:

○ Baste Buanes
○ Livar Bergheim
○ Torbjørn Tessem

 

Se nettsidene til FU-ii for mer info: http://fu.fribyte.uib.no/

 

Institutt for informatikk gratulerer alle de nyvalgte representantene, og alle studentene våre med rekordoppslutningen.