Hjem
Institutt for informatikk

Konsulent for en dag – Studentene imponerte Accenture

Tidligere i høst arrangerte Fagutvalget ved Institutt for informatikk og Accenture «Konsulent for en dag» for mastergradsstudenter i informatikk og informasjonsvitenskap. Konsulent for en dag er et arrangement der studentene får prøvd seg som konsulenter i en prosjektsetting. Det ble en særdeles spennende og lærerik dag både for studentene og for arrangøren Accenture.

Hovedinnhold

 

Accenture har gjennomført bedriftspresentasjoner, faglige foredrag, ekskursjoner og en-til-en-samtaler med studentene på informatikk ved UiB. Etter flere vellykkede arrangementer i samarbeid med Fagutvalget ved Informatikk begynte de derfor før sommeren planleggingen av Konsulent for en dag høsten 2010.

Et team bestående av fire personer fra Accenture startet planleggingen i sommermånedene og det praktiske arbeidet i slutten av august. Fra Fagutvalget bisto Lars Christian Raae og Livar Bergheim som arrangører og rådgivere, og kom med gode innspill og forslag underveis.

Som konsulenter arbeider man prosjektbasert og har ofte en hektisk og spennende hverdag. Det er viktig å være nysgjerrig og lærenem som konsulent ettersom du ofte har behov for å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver og nye temaer. Gjennom Konsulent for en dag ønsket man å introdusere studentene for et mini-prosjekt som involverte aktuell teknologi og temaet for dagen ble utvikling av en Android-applikasjon ved hjelp av utviklingsmetoden Scrum.

Omtrent halvparten av deltagerne hadde kjennskap til Scrum fra tidligere og en fjerdedel hadde kjennskap til Android-utvikling.

Dagen startet med en kort introduksjon til problemstillingen før studentene fikk en innføring i rammeverket og Scrum av Atle Geitung, som er senior arkitekt i Accenture, og Tor-Erik Mathisen, som er Scrum master på Norges største Scrum-prosjekt.

Deltagerne ble deretter delt inn i grupper. I god Scrum ånd ble det avholdt stå-opp-møter hvor gruppene kartla oppgavene og avklarte ansvarsforhold. Første sprint bestod av design for utvikling av en lånekalkulator for boliglån til en Android-telefon mens andre sprint bestod av implementering av løsningen.

Dagen ble avsluttet med en akseptansetest og en oppsummering. På kvelden inviterte Accenture alle deltakerne med ut på middag og fornøyde studenter fikk spise seg mett på tapasi.

Konsulentene fra Accenture var imponert over engasjementet og innsatsviljen hos studentene. Alle gruppene klarte å produsere en fungerende applikasjon og evne og vilje til å sette seg inn i nye problemstillinger og ukjente temaer var stor.

Det var også mange positive tilbakemeldinger fra studentene som deltok på arrangementet. «Jeg var kjempefornøyd med opplegget. Det var gøy og lærerikt å få et krasjkurs i Android!» sa Anders Vik, som snart fullfører sin master i programvareutvikling. Audun Sørheim, som tar master i informasjonsvitenskap var også fornøyd: «Jeg syntes opplegget var veldig bra. Det er morsomt å få jobbe i en mer reell situasjon enn hva som vanligvis er tilfelle i studier». Både Accenture og Fagutvalget tar sikte på flere slike arrangement, hvor studentene både får et faglig utbytte og en smakebit på arbeidslivet!

 

Artikkelen er skrevet av Fagutvalget ved informatikk v/ Lars Christian Raae. Publisert av Steinar Heldal