Hjem
Institutt for informatikk

Professor Inge Jonassen medforfattar på artikkel i Nature.

Professor Inge Jonassen ved Institutt for Informatikk har vore med og sekvensert genoma til torsken.

Hovedinnhold

Arvestoffet til torsken er dekoda. Resultata viser at torsken har eit unikt immunsystem. Funna er publisert i Nature der mellom anna Professor Inge Jonassen ved Institutt for Informatikk i Bergen har vore medforfattar. Les meir: På Høyden

Oppdatert: 4 studentar knytta til instituttet var òg medforfattarar på artikkelen:

Animesh Sharma (II)

Anders Lanzén (Bio/geobio/CBU)

Chirag Nepal (CBU/II)

Christopher Previti (CBU)