Hjem
Institutt for informatikk

Kraftig økning i antall søkere til informatikk

Årets tall fra Samordna Opptak er klare, og viser en økning på 81% i antall søkere til Institutt for informatikk, langt over gjennomsnittet for både UiB, Mat.Nat. og informatikk generelt i Norge.

Studiekonsulenter ved Institutt for informatikk: Siv Hovland Erstad (t.v.) og...
Studiekonsulenter ved Institutt for informatikk: Siv Hovland Erstad (t.v.) og Inger Nilsen.
Foto/ill.:
Anya Helene Bagge

Hovedinnhold

Mens digi.no rapporterer om «Lunken interesse for IT-fag», har Institutt for informatikk ved UiB fått en kjærkommen økning i søkermassen på hele 81% i forhold til i fjor.

– Ikke siden 2004 har vi hatt så mange søkere, forteller studiekonsulent Inger Nilsen. Lave søkertall til informatikk gjennom flere år har ført til økt fokus på å forbedre rekrutteringen.

– I år har vi lagt om til to nye studieprogram, datateknologi, som er praktisk vinklet, og datavitenskap, som er vinklet mer mot matematikk og teori. Begge programmene kvalifiserer til opptak til Master i informatikk. Det store antallet søkere til datateknologi (83, mot 14 for datavitenskap) viser at dette nok er noe studentene har savnet. – Navnet på studieprogrammene kan også ha bidratt til å øke rekrutteringen, supplerer studiekonsulent Siv Hovland Erstad. – Ordet data har nok mer appell enn informatikk, som er lite brukt utenfor universitetsmiljøet.

– Hva mer har instituttet gjort for å øke rekrutteringen?

– Vi har lagt ned mye arbeid i å informere på videregående skoler gjennom klassebesøk på instituttet og besøk på skolene. På fagpedagogisk dag brukte vi mye tid sammen med lærere i videregående skole for å informere om faget og bygge kontakt mellom skolene og instituttet. Vi har dessuten hatt god hjelp av flere Master-studenter,  som har dratt rundt og besøkt skoleklasser. Det å snakke med entusiastiske studenter gjør studiet mer nært og virkelig for elevene, og har nok bidratt mye til å inspirere elevene til å søke.

– Vi har dessuten hatt en del oppslag i media, blant annet intervju med flere kvinnelige informatikkstudenter på BTV. Foreløpig kan vi bare spekulere i hva som har fått elevene til å søke, sier Inger, – men når de kommer her til høsten skal vi spørre dem grundig ut!

– Får alle søkerne plass?

– Søkertallene viser de som har informatikk i Bergen som førstevalg. I de siste årene har vi ikke hatt noen karaktergrense, men i år er det faktisk mulig at det er nok søkere til at vi kanskje må ha det. Men det er alltid en del som faller av underveis i søkeprosessen eller ikke takker ja til plassen, så det blir nok ikke noe stort problem.

– Har dere planen klar for neste års rekruttering?

– Instituttet har satt av mye ressurser til formidling, i form av både stipendiater og faste vitenskapelige ansatte som kan bruke pliktarbeid på formidling og rekruttering, forteller Siv. – Ledelsen har virkelig tatt fatt i problemstillingen rundt rekruttering. Vi har gode erfaringer med bruk av Master-studenter til rekruttering, og vil fortsette det. Vi planlegger å rekruttere på flere arenaer, ved å snakke med både lærere, rådgivere, og interesserte elever. Dessuten vil vi gjerne nå ut til flere elever, og prøve å inspirere de som kanskje i utgangspunktet ikke hadde tenkt på data eller realfag som studievei.

– Hva bør søkerne gjøre frem til høsten?

– Ikke feste bort vitnemålet! ler Siv.  – Og huske å sende inn omslagsark med vitnemål i tide. Det kommer dessuten informasjonmateriale i posten i slutten av juni – les det grundig og følg med på fristene! Vær dessuten oppmerksom på oppfriskningskurset i matte, som begynner uken før informasjonsmøtet til høsten. Og – ikke minst – velkommen som student ved Institutt for informatikk!