Hjem
Institutt for informatikk

Rekrutteringsgave til informatikk

Da konsulentselskapet Miles besøkte Institutt for informatikk sist torsdag, hadde de med seg en gavesjekk til rekrutteringstiltak. De har sett behovet dyktige informatikere fremover, og vil gjerne gjøre noe med det.

Daglig leder Tom Georg Olsen og faglig pådriver Pär Wiger i Miles hadde med...
Daglig leder Tom Georg Olsen og faglig pådriver Pär Wiger i Miles hadde med seg en stor sjekk med rekrutteringmidler da de besøkte Institutt for informatikk. Nestleder ved II, Professor Pinar Heggernes mottok og takket for gaven.
Foto/ill.:
Steinar Heldal

Hovedinnhold

 – Vi tok kontakt med Institutt for informatikk i fjor høst for å høre om vi kunne bidra til rekrutteringsarbeidet, særlig med tanke på å få flere kvinnelige studenter. Som et raskt voksende IT-konsulentselskap er vi avhengige av godt utdannede kandidater med tung faglig kompetanse, og da er det naturlig å samarbeide med lærestedene om dette, forteller daglig leder i Miles, Tom Georg Olsen.

Olsen er invitert til Institutt for informatikk, sammen med Pär Wiger, faglig pådriver, for å overrekke en gave på 10000 og diskutere IT-utdanning og næringslivets behov. – Vi sa vel opprinnelig 10000, men i fjor gjorde vi det så godt at nå dobler vi like greit beløpet til 20000, sier Olsen fornøyd.

Viktig med kvinner

Å få flere unge jenter til å studere informatikk ser han som en viktig del av rekrutteringsarbeidet. – Kjønn er egentlig ikke noe vi fokuserer på. Men vi erfarer at kvinner er like dyktige systemutviklere som menn, så da er det klart at vi går glipp av mange talentfulle kandidater når så mange kvinner velger vekk informatikk, sier Olsen. Han er svært fornøyd med de tre kvinnelige konsulentene han har rekruttert fra informatikk ved UiB.

– Vi er veldig interesserte i å øke rekrutteringen av kvinner til informatikk. Ikke bare får vi flere talenter inn i bransjen, men jeg tror også det er bra for arbeidsmiljøet med en bedre kjønnsbalanse.

Fokus på faglig dyktighet og varme

– Det unike ved Miles er vår fokus på faglig dyktighet og varme. Vi er trolig det konsulentselskapet med høyest andel som har mastergrad. Samtidig er personlighet viktig for oss – utadvendthet, evne til å samarbeide, og omsorg for andre i bedriften – kort sagt “varme”, forklarer Olsen.

– Alle må gjennom et svært grundig intervju og omfattende referansesjekk før de blir ansatt hos oss. Vi sjekker at kandidaten har den dype faglige innsikten som er nødvendig, men vi legger like mye vekt på personlige egenskaper og om vedkommende vil kunne fungere godt i Miles-miljøet. Dette er noe våre kunder også legger merke til – de sier at ikke bare har våre utsendte konsulenter jevnt høy kompetanse, men de bidrar også positivt til arbeidsmiljøet.

Debatt om doktorgrad

Miles har ansatt flere nye konsulenter med master i informatikk fra UiB de siste årene. – De har gjort det bra og viser faglig modenhet, sier Pär Wiger, og forteller om utfordringene IT-konsulenter møter. Informatikkutdannelse gir et godt grunnlag, men det er alltid en del ting man må lære på jobb – særlig om praktisk programutvikling i næringslivet.

– Generelt ser vi ikke så mye forskjell på hvor konsulentene har sin utdannelse fra, svarer Olsen på spørsmål fra salen, og skuffer nok en og annen professor. – Men det er kanskje fordi vi plukker de beste kandidatene, og de jobber nok uansett mye med programmering på egenhånd ved siden av utdanningen.

Spørsmålet om hvorvidt doktorgrad er en fordel i konsulentverdenen viser seg å være kontroversielt. – Fra vårt synspunkt er det ingen stor fordel med doktorgrad. Vi er avhengig av faglig bredde, og en person med doktorgrad har ofte en mer snever kompetanse, mener Olsen.

Professor Jan Arne Telle er uenig, – PhD-utdannelsen gir verdifull modning spisskompetanse, og det er ikke slik at man glemmer alt man har lært før bare fordi man tar en doktorgrad.

– Det er nok litt det at kundene ikke etterspør konsulenter med doktorgrad, forklarer Olsen. – Og vi har selvfølgelig ikke noe imot å ansette noen med doktorgrad, så lenge vedkommende også er oppdatert på teknologien som kundene bruker, samt har de konsulent- og kollegaegenskapene som vi krever. Hvorvidt en doktorgrad øker attraktiviteten til en søker, avhenger mye av hva man har tatt doktorgrad på. Vi har selv eksempler på konsulenter med veldig relevante doktorgrader i forhold til våre fagområder.

Krypto-professor Kjell Jørgen Hole påpeker at innen datasikkerhet og kryptologi – for eksempel i en nettbank – vil den ekstra kompetansen PhD-graden gir være nødvendig. Olsen er enig, – Men dette er nok noe bedriftene ofte ønsker å ha som intern kompetanse, heller en å leie inn konsulenter. Doktorgrad er definitivt viktig for næringslivet, men i konsulentbransjen er det ofte flere momenter som vektlegges.

Fornøyd og takknemlig

– På vegne av instituttet vil jeg gjerne takke Tom Georg og Miles for gaven og for initiativet. Vi er veldig glade for å se at næringslivet i Bergen engasjerer seg i utdannelsen av fremtidige IT-eksperter, sier nestleder og professor Pinar Heggernes når hun mottar gaven. – Pengene har vi tenkt å bruke på skolebesøk; vi skal sende noen av våre flinke masterstudenter rundt på videregående skoler for å fortelle elevene hvor gøy det er å studere informatikk.

Olsen synes at møtet med informatikerne har vært positivt. – Vi har et lite miljø i Bergen, og vi er stadig truet av “outsourcing” – både til utlandet og til andre siden av fjellet. Skal vi ha et sterkt fagmiljø her, er vi avhengige av å være dyktige og å holde sammen. Vi vil gjerne fortsette kontakten med UiB – og vi ser gjerne at studentene blir med oss og deltar aktivt i IT-miljøet i Bergen, avslutter Olsen.

 

For mer informasjon om IT-aktiviteter i Bergen: