Hjem
Institutt for informatikk

Søknadsrekord for datafagene

Samordna Opptak offentliggjorde 23.april søkertallene for 2012. Det er en sterk økning i antall søkere til bachelorprogrammet i datateknologi og til bachelorprogrammet i datavitenskap.

Hovedinnhold

 

Økningen gjelder både antall søkere som har disse programmene som sin førsteprioritet, og antall søkere som totalt har disse som søknadsalternativ. Spesielt er datateknologi populært.

Bachelorprogrammet i datateknologi har 114 førsteprioritetssøkere nå i 2012, mot 91 i fjor, og totalt 681 søkere mot totalt 566 søkere i fjor.

 

For fullstendig oversikt over søkertall, se Samordna Opptak

 

Institutt for informatikk takker alle sine søkere for interessen! Vi gleder oss til å se mange av dere til semesterstart i August.