Hjem
Institutt for informatikk
News

Informatikk ved UiB er best i landet på forskning

Hos oss på institutt for informatikk kan du studere sammen med Norges flinkeste forskere innen grunnleggende IKT-forskning. Vi er best i landet i følge den internasjonale ekspertkomiteen som har evaluert norsk IKT-forskning på vegne av Norges Forskningsråd i 2012.

Hovedinnhold

2 av våre forskningsgrupper, Algoritmer og Sikker og pålitelig kommunikasjon, får toppkarakteren 5. 

Visualiseringsgruppen får karakteren 4 – 5. Snittet for våre 5 evaluerte grupper er samlet 4,4.

Ingen andre informatikk-institutt i landet har et så høyt snitt eller så mange grupper med toppkarakterer.

 

I evalueringsrapporten skrives det følgende om institutt for informatikk:

”Several groups perform cutting-edge research and enjoy strong international recognition and visibility. In general, the department strives for scientific excellence in its selected research areas. Several groups emphasize theory-oriented basic research in informatics, which is almost unique and thus a national strength within Norway. The department members publish actively in high-quality international conferences and journals. They have also been very successful in acquiring external funding, mostly from the RCN but also from the EU as well as other public and private sources. Presently, more than 40% of the department’s total expenditures are covered by external grants. Remarkably, the number of PhD students and postdoctoral researchers has increased over the last years”.

En viktig forutsetning for fortsatt høy kvalitet er gode studenter. Så er du flink og har interesse for teoriorientert informatikk anbefaler vi deg å komme og studere hos oss!

Husk søknadsfristen 15.april for å søke opptak til våre bachelorprogram (via Samordna Opptak).

 

Spørsmål om våre studier? Ta kontakt med studieveileder@ii.uib.no

Du finner hele evalueringsrapporten hos Norsk Forskningsråd