Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.
UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.
Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.
Welcome to the first ICT PhD Forum meeting of 2021!
Selvrensende beskyttelsesdrakter og masker med bedre filtreringsegenskaper enn flytende kull gir i dag. Materialer basert på såkalte metall-organiske rammeverk (MOF) gir nye muligheter til å beskytte oss mot farlige kjemikalier.
Presentation about medical imaging data, given at the Computer Graphics International Conference 2020
Hvorfor skal noen hacke meg, spør du kanskje. Fordi de kan, svarer informatikkstudentene. Det er gode penger å tjene på dine personopplysninger. Her er studentenes do’s and don’ts.
For fagfolk kommer ikke pandemien som en overraskelse, men som en forutsigbar hendelse som biologer har advart mot i årevis. Det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen har korona-fokus i den ferske utgaven.
Når ambisjonene i 5G-teknologien høynes øker også kravene til avanserte teknikker for kommunikasjonssikkerhet.
På Universitet i Bergen (UiB) vokser miljøet innen maskinlæring stadig. Kanskje ikke så rart, når kunstig intelligens er i ferd med å endre hele samfunnet vårt.
Korona-pandemien har gjort molekylærbiolologi- og bioinformatikk-utdanningen på UiB brennaktuell. Å forstå kroppens oppbygging er avgjørende når man skal utvikle fremtidens vaksiner.
Vinnergruppa er kåret — med en løsning som vil kunne ha stor effekt for å begrense plastforbruket og forsøplingen gjennom syv dager med fest og sosialisering.
Det nye IT-tilbudet tiltrekker folk med vidt ulike bakgrunner, fra forsvaret til filmindustrien.
NORA-konsortiet skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens. Nå forteller de ni samarbeidspartnerne hvordan de skal nå målet. 
The department of informatics at the University of Bergen will be well represented with four accepted papers at the International Joint Conference on Artificial Intelligence.
Våren 2020 hadde en del emner på MatNat endret karakterskala fra A-F til bestått/ikke bestått. Spesielt gjaldt dette emner på Matematisk institutt. Hvordan påvirker dette masteropptak og karaktersnitt på Institutt for informatikk?

Sider