Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

The department of informatics at the University of Bergen will be well represented with four accepted papers at the International Joint Conference on Artificial Intelligence.
Våren 2020 hadde en del emner på MatNat endret karakterskala fra A-F til bestått/ikke bestått. Spesielt gjaldt dette emner på Matematisk institutt. Hvordan påvirker dette masteropptak og karaktersnitt på Institutt for informatikk?
Med realfag får du verktøyene til å løse utfordringer. I august tar Universitetet i Bergen mot rekordmange nye realister.
Jarle og Mads forteller om hvordan det er å være student ved det instituttets største studieprogram.
Det pågår en global dugnad for å nedkjempe COVID-19. – Deling av data og analysekraft er en nøkkel for å lykkes, mener Inge Jonassen, informatikk-professor og sentral i ELIXIR - den europeiske infrastrukturen for bioinformatikk.
Verda står ovafor store samfunnsutfordringar. Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke ein revidert strategi som syner at naturvitskap og teknologi er naudsynt for ei berekraftig samfunnsutvikling.
Hvordan er det å kombinere IT, økonomi, statistikk og matematikk? IMØ-studenter snakker om sin tverrfaglige studiehverdag.
Matematikkprofessor Ernst Sejersted Selmer var ikke bare en uforskammet skarp tallteoretiker. I all hemmelighet jobbet han også for den militære sikkerhetstjenesten og bidro sterkt til at Norge ble en kryptostormakt i NATO. 11. februar er det 100 år siden Selmer ble født.
Kan 11 studenter forhindre at det kommer mer plast i havet? Sammen med fire forskere fikk studenter fra UiB presentert en svært utfordrende problemstilling – kanskje umulig vil noen si. 
Mariah Vårum passer på Norge i cyberspace hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Marie Heggebakk studerer informatikk på Universitetet i Bergen (UiB). De to ønsker flere kvinner til IT-fagene.
Datasikkerhet er en ettertraktet utdanning. To studenter svarer på spørsmål om å studere datasikkerhet.
11 studenter, 4 forskere, 48 timer. Klarer de å forhindre at mer plast kommer ut i havet? Følg med, få svaret i februar. 
- Det er avgjørende at teknologiske og kliniske fagfelt samarbeider for at vi skal kunne forbedre behandlingsmetoder.
Bioinformatikere ved UiB har laget et dataprogram som avdekker når viktige tidsur i cellene dine begynner å fuske. Programmet er en liten brikke i et verdensomspennende forskningssamarbeid som skal gjøre avansert medisinsk og biologisk analyseteknologi tilgjengelig i helt ny skala.
Han liker å være godt forberedt og bruker studentaktive læringsformer og eksempler fra næringslivet. Det setter studentene pris på. Fysikkprofessoren er årets underviser ved MatNat-fakultetet 2019.
Bedriftskomitéen setter IT-studenter i kontakt med bedrifter.
En av verdens ledende kryptologer, professor Anne Canteaut, blir æresdoktor ved Universitetet i Bergen. – En god rollemodell, sier dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Helge K. Dahle.
Med 650 påmeldte studenter er Innføring i Programmering (INF100) det største emnet på MatNat dette semesteret.

Sider