Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet

Blir Norges første Ph.D.-lærer

Prosjektet skal i første omgang undersøke hva som skal til for at læreren skal kunne bruke spill som et verktøy for å gi elevene gode læringsopplevelser.

Tobias Staaby blir Norges første Ph.D.-lærer
Leif Ove Larsen, Tobias Staaby, Leif Sigurd Danielsen
Foto/ill.:
NGVmedia v/Sveinung Søreide Øiestad

Hovedinnhold

Lærer Tobias Staaby ved Nordahl Grieg videregående skole skal fra høsten av forske på bruk av dataspill i undervisningen, som Ph.D.-student ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Staabys forskningsprosjekt og samarbeidet med UiB er historisk i norsk sammenheng. Dette er første gang en lærer får støtte gjennom Forskningsrådets Offentlig Ph.D.-ordning til å forske på undervisningen på egen skole.  

Staaby har jobbet med spill i klasserommet i flere år, og blant annet utviklet opplegg for bruk av spillet The Walking Dead i religion og etikk. Ph.D.-prosjektet er noe han lenge har hatt lyst til å komme i gang med.

- Spill i skolen er min største profesjonelle lidenskap. Vi opplever en stadig større interesse for dette, både blant lærere og lærerstudenter, og erfaringene så langt peker mot at potensialet er stort. Enten det gjelder banefysikk eller etiske valg, kan spill gi elevene konkrete førstehåndserfaringer av et annet slag enn lærebøker og forklaringer kan gi.  Spill kan også være et viktig bidrag til en variert undervisning, som gjør skolearbeidet så inkluderende og motiverende som mulig for ulike grupper av elever. Men det er viktig med mer forskning, slik at vi får solid kunnskap om hva som faktisk fungerer og hvordan. Gjennom et Ph.D.-prosjekt får jeg en faglig kritisk distanse til min egen yrkesutøvelse. Jeg får muligheten til å gå grundig inn utfordringene, og bidra til å bygge kunnskap både på forskningsfeltet og i skolenes eget utviklingsarbeid.

Spill i undervisningen på Nordahl Grieg vgs startet som et grasrotinitiativ blant entusiastiske lærere, og har blitt løftet opp og fram av skolens ledelse. Spill er nå en av skolens langtidssatsninger, og rektor Leif Sigurd Danielsen er svært glad for forskningssamarbeidet med UiB.

- Nordahl Grieg har hatt en stor satsing på bruk at dataspill i mange år, og vi er glade for at Forskningsrådet og universitetet anerkjenner arbeidet vårt og ser verdien av at det framskaffes forskning på feltet.