Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Masterprogram i manusutvikling for serier

Sigrid er frilanser og jobber med egne idéer

Tidligere mastergradstudent i manusutvikling for serier, Sigrid Kolbjørnsen, jobber for tiden med en kortfilm som sprang ut fra et manus hun skrev på studiet.

Hovedinnhold

– Noe av det beste med studiet er det at vi sitter så tett på alle lærerne. Vi har tilgang på dem og hele bransjen mer eller mindre konstant.

Hva var det beste med studietiden din?  

–  Det beste med studietiden var å få skrivekompetanse, møte store deler av bransjen og få et ordentlig innblikk i hvordan bransjen fungerer.

Hvilken stilling har du i dag og hvor arbeider du? 

– Jeg jobber i dag som frilanser. Blant annet arbeider jeg som arrangementsansvarlig for en filmfestival, som oversetter og med flere filmprosjekter. Den ene er en kortfilm som oppstod fra en scene jeg skrev på masterstudiet.

Hva gjorde du i studietiden som gjorde deg attraktiv for jobben du har i dag? 

– Jeg hadde to måneder med praksis hos NRK i Oslo hvor jeg arbeidet med Seriedagene. Gjennom praksisplassen fikk jeg et større innblikk i seriebransjen og jeg fikk møte folk som arbeider med serier i Norge.  

– På studiet skrev vi også flere serier. Mengdetreningen i skriving er kanskje noe av det beste og mest relevante vi gjorde i forhold til fremtidig arbeid.

Hvordan opplevde du samarbeid med mediebransjen?  

– Samarbeidet med mediebransjen var bra. UiB var flinke til å hente inn relevante foredragsholdere fra bransjen. Mange av dem fikk også lese det vi skrev. På den måten er det kanskje større sjangse for at bransjen tar kontakt om de har behov for noen.

Hvorfor valgte du å studere master i manusutvikling for serier ved UiB i Media City Bergen?  

– Jeg skrev to kortfilmer på bachelorstudiet som ble produsert. Det ble så nevnt at dette studiet skulle komme, så jeg søkte på det og kom inn.

Hvordan opplevde du å studere master i manusutvikling i Media City Bergen - samlokalisert med mediebransje og fagmiljø?  

– Noe av det beste med studiet er at vi sitter så tett på alle lærerne og bransjen. Jeg trives veldig godt her hos UiB på Media City Bergen og prøver å komme tilbake så ofte jeg kan.